Organizační informace k 3. – 7. 9. 2018 pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti pana starosty Petra Šafaříka a pana místostarosty Petra Hrušky proběhne ve vestibulu školy

3. 9.  8:30 – 9:30, navazuje školní družina

4.– 7. 9. výuka 8:00 – 10:45, navazuje školní družina

4. 9. třídní schůzky v 17:00

Od pondělí 10. 9. výuka podle rozvrhu.