Organizační informace k 3. – 7. 9. 2018 pro 2. – 9. ročník

3. 9. výuka 8:00 – 9:40, navazuje školní družina

4. 9. výuka 8:00 – 11:40, třídní schůzky v 17:00

5.–7. 9. výuka podle rozvrhu do polední přestávky, odpolední výuka od pondělí 10. 9.