Zápis do mateřské školy

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1. 4. – 1. 5. 2019

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu bude v MŠ:

V době od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou (tel. č. 733 531 898), s sebou kartu zdravotní pojišťovny dítěte

nebo v úřední dny:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Dagmara Hanáková, číslo dveří 104 nebo paní Hofbruckerová číslo dveří 103

Sběr přihlášek v MŠ

  1. května 2019              8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.
  2. května 2019              8.00 – 12.00 hod.

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. S sebou RL dítěte, svůj OP, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP. (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15: vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ