Informace pro rodiče našich strávníků (závěr školního roku a prázdninový provoz školní jídelny)

28. 6. bude k obědu bageta. Odhlášení tohoto obědu je možné nejpozději do 21. 6. do 13:00.

Přeplatky stravného za školní rok 2018/2019

Přeplatky stravného za školní rok 2018/2019 budeme vracet po 5. 8. 2019 pouze převodem na účet. Strávníci, kteří hradí obědy složenkou, obdrží formulář, na který uvedou číslo účtu, na který je možné přeplatek zaslat. Tento formulář je nutné odevzdat do kanceláře školní jídelny nejpozději do 10. 6. 2019. Pokud tak rodiče neučiní, přeplatek bude převeden na příští školní rok. Vyplácení přeplatků v hotovosti je možné pouze ve výjimečných případech a po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny.

Informace k novému školnímu roku 2019/2020

Děti, které pokračují ve školní docházce a již se u nás stravovaly, se nemusí znovu hlásit jako noví strávníci. Rodiče nemusí před začátkem školního roku do kanceláře s přihláškou ke stravování.

Pro zajištění stravy je nutné do 25. 8. zaplatit stravné a od 2. 9. může dítě odebírat obědy. Číslo účtu školy pro platbu obědů se nemění. Variabilní symbol Vašeho dítěte zůstává po celou dobu školní docházky stejný. Čip ani kartu není nutné žádným způsobem aktivovat.

Pouze rodiče dětí, které přestupují z MŠ na ZŠ musí v kanceláři školní jídelny zakoupit kartu nebo čip na odběr obědů. Platba je možná pouze hotově (karta 40,- Kč, čip 120,- Kč). Rodič nahlásí, do které třídy dítě nastupuje (1.A,B,C).

Od září bude navýšena cena obědů. Nový ceník bude zveřejněn na webových stránkách školy k 1. 8. 2019.

Pracovní doba ŠJ v době prázdnin:

15. 7. – 26. 7. …………. 7:30 -12:00
19. 8. – 23. 8. …………. 7:30 – 12:00
26., 27., 30. 8. …………. 7:30 – 14:00
28., 29. 8. …………. 8:30 – 16:30
2. 9. – 6. 9. …………. 7:00 – 14:00

Případné dotazy během prázdnin pište na mail jcechova@chalabalova.cz nebo na omluvstravu@chalabalova.cz