Vedení školy

Ředitel školy: PhDr. Vladimír Moškvan, 547 422 642, vmoskvan@chalabalova.cz

Zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně: PhDr. Věra Burešová, 547 422 643, vburesova@chalabalova.cz

Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Nestrojilová, tel. 547 422 643, dnestrojilova@chalabalova.cz

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Jana Šlapanská, tel. 547 220 045, jslapanska@chalabalova.cz

Vedoucí školní družiny: Bc. Eva Králíková, tel. 547 422 651, ekralikova@chalabalova.cz

Sekretářka: Dagmar Pohanková, tel. 547 422 641, dpohankova@chalabalova.cz

Ekonomka: Bc. Marta Vybralová, tel. 547 422 640, mvybralova@chalabalova.cz

Vedoucí školní jídelny: Jitka Čechová, tel. 547 422 645, jcechova@chalabalova.cz

Třídní učitelé prvního stupně

1.A       Mgr. Alena Macalíková, amacalikova@chalabalova.cz

1.B       Mgr. Eva Mráčková, emrackova@chalabalova.cz

1.C       Mgr. Marta Mičánková, mmicankova@chalabalova.cz

2.A       Mgr. et Mgr. Leona Lončaričová (výchovná poradkyně, metodička prevence), lloncaricova@chalabalova.cz

2.B       Mgr. Monika Hedbávná, mhedbavna@chalabalova.cz

2.C       Mgr. Lenka Kučerová, lkucerova@chalabalova.cz

3.A       Bc. Jan Kaul, jkaul@chalabalova.cz

3.B       Mgr. Daniela Borská Hromádková, dborska@chalabalova.cz

4.A       Mgr. Vladimíra Kaňová, vkanova@chalabalova.cz

4.B       Mgr. Petra Čermáková, pcermakova@chalabalova.cz

4.C       Mgr. Michaela Havránková, mhavrankova@chalabalova.cz

5.A       Mgr. Linda Skalníková, lskalnikova@chalabalova.cz

5.B       Mgr. Věra Zámečníková, vzamecnikova@chalabalova.cz

5.C       Mgr. Eva Dvořáčková, edvorackova@chalabalova.cz

Třídní učitelé druhého stupně

6.A       Mgr. Matěj Samek, msamek@chalabalova.cz

6.B       Mgr. et Mgr. Alžběta Jirásková, ajiraskova@chalabalova.cz

7.A       Mgr. Jan Straka, jstraka@chalabalova.cz

7.B       PhDr. Jaroslav Vítek, jvitek@chalabalova.cz

8.A       Mgr. Jiří Písek, jpisek@chalabalova.cz

8.B       Mgr. Zdeněk Fraiberg, zfraiberg@chalabalova.cz

9.A       Mgr. Michaela Tupová, mtupova@chalabalova.cz

9.B       Mgr. Martin Kirš, mkirs@chalabalova.cz

9.C        Mgr. Radovan Menšík, rmensik@chalabalova.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Hana Fatrdlová, hfatrdlova@chalabalova.cz

Mgr. Hana Hanzlíková, hhanzlikova@chalabalova.cz

Mgr. Andrea Horáková, PhD., ahorakova@chalabalova.cz

Bc. Lukáš Novák, lnovak@chalabalova.cz

Mgr. Karla Němcová, knemcova@chalabalova.cz

Veronika Nešpůrková, vnespurkova@chalabalova.cz

Mgr. Barbora Kousalová, bkousalova@chalabalova.cz

Mgr. Marie Smolíková, msmolikova@chalabalova.cz

MgA. Filip Veith, fveith@chalabalova.cz