Informace o škole

Název: ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace
Adresa: Chalabalova 575/2, 623 00 Brno – Kohoutovice
Struktura školy: základní škola, mateřská školy, školní družina, školní jídelna

Bankovní spojení Sdružení rodičů při ZŠ Chalabalova 2 Brno, z. s.: 2001231897/2010

Kontakty

Ředitel školy: PhDr. Vladimír Moškvan, tel. 547 382 747, vmoskvan@chalabalova.cz
Zástupkyně ředitele: PhDr. Věra Burešová, tel. 547 422 643, vburesova@chalabalova.cz
Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Nestrojilová, tel. 547 422 643, dnestrojilova@chalabalova.cz
Zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Jana Šlapanská, tel. 547 220 045, jslapanska@chalabalova.cz
Vedoucí ŠD: Bc. Eva Králíková, tel. 547 422 651, ekralikova@chalabalova.cz
Sekretářka: Dagmar Pohanková, tel. 547 422 641, dpohankova@chalabalova.cz
Ekonomka: Bc. Marta Vybralová, tel. 547 422 640, mvybralova@chalabalova.cz
Vedoucí školní jídelny: Jitka Čechová, tel. 547 422 645, jcechova@chalabalova.cz

ID datová schránka: x7pmbwd
www.chalabalova.cz
Kancelář pro osobní návštěvu: Chalabalova 575/2, ředitelství, po – pá od 8.00 do 14.00
(v době prázdnin jsou úřední hodiny zveřejněny na webových stránkách školy)
Bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú. 37239621/0100
IČ: 48513245
Přijímání žádostí a stížností: sekretářka Dagmar Pohanková

Dokumenty

Dokumenty k nahlédnutí: ředitel školy PhDr. Vladimír Moškvan

Zápisy ze školských rad jsou k dispozici u sekretářky školy, paní Dagmar Pohankové.

Dokumenty školy
Úřední deska
Formuláře