Pokyny pro strávníky ZŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2023/2024

 1. Děti, které nově nastupují do ZŠ, je nutné ke stravování přihlásit v kanceláři školní jídelny, podepsat přihlášku ke stravování a dohodnout způsob placení stravného. Přihláška ke stažení. Je nutné zakoupit dítěti identifikační čip nebo kartu na odběr stravy. Jakékoliv změny ve způsobu plateb nebo ukončení docházky pište na email: iricankova@chalabalova.cz. Děti, které se v naší jídelně již stravovali, se hlásit nemusí. Stačí zaplatit stravné, variabilní symbol dítěte se po celou dobu docházky nemění.
 2. Strava na každý měsíc se hradí předem a to nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího.
 3. Možnosti plateb:
  • trvalým příkazem z účtu na účet školy 37239621/0100 – do školní jídelny je převáděna každý měsíc pevná částka. Vzniklé přeplatky se vrací zpět na účet 1x ročně. Případnou změnu Vašeho účtu je nutné emailem oznámit vedoucí ŠJ. Pokud budete požadovat další vyúčtování, zažádejte na email vedoucí ŠJ: iricankova@chalabalova.cz
  • složenkou – je strávník přihlášen až po připsání předepsané částky na účet školy 37239621/0100 nebo po předložení dokladu o platbě.
  • hotově – pouze ve výjimečných případech – v kanceláři vedoucí ŠJ
 4. Úřední hodiny v kanceláři vedoucí školní jídelny jsou každý den od 11:30 do 12:40.
 5. Při nepřítomnosti dítěte v ZŠ je nutné, aby rodiče stravu odhlásili minimálně jeden den předem do 13:30 jedním z těchto způsobů:
  • emailem: omluvstravu@chalabalova.cz
  • na telefonní čísle: 547 422 645 (neposílat SMS!) a mobil 736142918
  • osobně v kanceláři vedoucí ŠJ ZŠ
 6. Vždy je nutné uvést od kdy do kdy se dítě nebude stravovat. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.
  • Nepřítomnost dítěte na dobu delší než 3 týdny je nutné oznámit emailem. 
 7.  Odběr stravy při nemoci dítěte je možný pouze 1. den onemocnění.

Pokud nebude strava odhlášena, nejedná se již o školní stravování a od druhého dne nepřítomnosti bude ŠJ strávníkovi účtovat tzv. nedotovanou částku (§122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • Obědy se vydávají do vlastních nádob – ne skleněných ani znečištěných.
 • Výdej je ve školní jídelně  od 11:30 do 12:00.

8.Cena stravování ve školním roce 2022/2023:

 • skupina (děti 6 – 10 leté) stravné: 38,- Kč
 • skupina (děti 11 – 14 leté) stravné: 40,- Kč
 • skupina (děti 15 – 18leté) stravné: 42,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, tedy od 1.9.2023 do 31.8.2024, ve kterém dosahují věku podle výše uvedených bodů – školský zákon 107/2005 Sb. §122.

9. Doporučujeme využívat možnost změn a odhlašování stravy na portále http://strava.cz. Vzhledem k nouzovému stavu v minulém školním roce se některým uživatelům mohl deaktivovat přístup na tento portál. Pro jeho opětovnou aktivaci pište na email: iricankova@chalabalova.cz nebo omluvstravu@chalabalova.cz. Přihlašovací údaje zůstávají stejné, heslo je tvořeno posledním čtyřčíslím variabilního symbolu.

 

10. Nahlaste případnou změnu účtu, ze kterého stravné platíte, předejdete tak komplikacím v případě vracení přeplatku.

 

11. Nahlaste případnou změnu kontaktního mailu, aby jste dostávali hromadné informace

z jídelny