Vedení školy

Ředitel školy: PhDr. Vladimír Moškvan, 547 422 642, vmoskvan@chalabalova.cz

Zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně, vedoucí školní družiny: PhDr. Věra Burešová, 547 422 643, vburesova@chalabalova.cz

Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Nestrojilová, tel. 547 422 643, dnestrojilova@chalabalova.cz

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Jana Šlapanská, tel. 547 220 045, jslapanska@chalabalova.cz

Zástupce vedoucí školní družiny: Bc. Eva Králíková, tel. 547 422 651, ekralikova@chalabalova.cz

Sekretářka: Dagmar Pohanková, tel. 547 422 641, dpohankova@chalabalova.cz

Ekonomka: Bc. Marta Vybralová, tel. 547 422 640, mvybralova@chalabalova.cz

Vedoucí školní jídelny: Jitka Čechová, tel. 547 422 645, jcechova@chalabalova.cz

 

Třídní učitelé prvního stupně

1. A      Mgr. Alena Macalíková, amacalikova@chalabalova.cz

1. B     Mgr. Eva Mráčková, emrackova@chalabalova.cz

2. A      Mgr. Lenka Kučerová, lkucerova@chalabalova.cz

2. B       Mgr. Monika Hedbávná, mhedbavna@chalabalova.cz

3. A      Mgr. Petra Čermáková, pcermakova@chalabalova.cz

3. B      Mgr. Linda Skalníková, lskalnikova@chalabalova.cz

3. C      Mgr. Marta Mičánková, mmicankova@chalabalova.cz

4. A      Mgr. et Mgr. Leona Lončaričová (výchovná poradkyně, metodička prevence), lloncaricova@chalabalova.cz

4. B      Mgr. Vladimíra Kaňová, vkanova@chalabalova.cz

4. C      Mgr. Věra Zámečníková, vzamecnikova@chalabalova.cz

5. A      Mgr. Michaela Marcellová, mmarcellova@chalabalova.cz

5. B      Mgr. Daniela Borská Hromádková, dborska@chalabalova.cz

 

Třídní učitelé druhého stupně

6. A     Mgr. Lukáš Novák, lnovak@chalabalova.cz

6. B      Mgr. Michaela Tupová, mtupova@chalabalova.cz

6. C      MgA. Filip Veith, fveith@chalabalova.cz

7. A       Mgr. Radovan Menšík, rmensik@chalabalova.cz

7. B      Mgr. Martin Kirš, mkirs@chalabalova.cz

8. A      Mgr. Matěj Samek, msamek@chalabalova.cz

8. B      Mgr. et Mgr. Alžběta Zachovalá, azachovala@chalabalova.cz

9. A      Mgr. Jan Straka, jstraka@chalabalova.cz

9. B      PhDr. Jaroslav Vítek, jvitek@chalabalova.cz

 

Netřídní učitelé

Mgr. Hana Fatrdlová, hfatrdlova@hfatrdlova@chalabalova.cz

Mgr. Zdeněk Fraiberg, zfraiberg@chalabalova.cz

Mgr. Pavla Chodurová, pchodurova@chalabalova.cz

Bc. et Bc. Marie Mičková, mmickova@chalabalova.cz

Mgr. Karla Němcová, knemcova@chalabalova.cz

Mgr. Barbora Kousalová, bkousalova@chalabalova.cz

Mgr. Jiří Písek, jpisek@chalabalova.cz

Mgr. Marie Smolíková, msmolikova@chalabalova.cz

 

Asistenti pedagoga

Martina Koželková Anderlová

Romana Eratová

Ondřej Janega

Lucie Machátová

Veronika Nešpůrková

Magdalena Polachová

Bc. Terezie Ščuglíková