Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době pobytu ve školském zařízení. Ve dnech ředitelského volna školní kuchyně pro ZŠ nevaří.

Strava se hradí předem a v závislosti na ceně potravin se může cena obědů během roku změnit.

Ceny obědů a způsob platby je zveřejněn v pokynech pro strávníky MŠ a ZŠ.

Pro MŠ – platí povinnost  mít přihlášenou stravu, dítě bez zaplacené a přihlášené stravy nemůže být k pobytu v MŠ přijato.

Pro  ZŠ – každý přihlášený strávník si zakoupí za poplatek čip (125,- Kč) , který je nezbytný pro výdej obědu. Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit nový. Ztrátu hlaste v kanceláři školní jídelny.

Pokud strávník přechází z jiné školy a má svůj čip, je možné ho přehrát pro naši jídelnu.

Při ukončení docházky se čip nevrací.

Žáci se stravují výhradně po skončení výuky nebo v obědové pauze. Obědvat v jiné době je nepřípustné.

V jídelně se nesmí zdržovat osoby, které se nestravují – rodiče čekají na své děti v prostoru před jídelnou. Z hygienických důvodů je zakázáno, aby rodiče konzumovali oběd v jídelně s dětmi.

Strava je určena k přímé spotřebě. Při odebrání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její možné znehodnocení způsobené nesprávným zacházením.

Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

V případě onemocnění nebo jiné neplánované nepřítomnosti lze první den vydat oběd do vlastních čistých (ne skleněných) jídlonosičů, v čase 11:30 – 12:00 hod.

Další dny nepřítomnosti nemá žák na stravování nárok a je povinen si jej odhlásit. Pokud takto neučiní, je strava účtována v plné výši 88,- Kč.

Trvalé ukončení stravování v průběhu školní docházky z důvodu stěhování, přestupu na jinou školu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny.

 

Školní jídelna připravuje běžnou stravu dle jídelního lístku. Dietní stravování se neposkytuje. Dle směrnice 1169/2011EU jsou u každého pokrmu uváděny obsažené alergeny.

Připravovaná strava splňuje nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví.