Vedení školy

Ředitel školy: PhDr. Vladimír Moškvan, 547 422 642, vmoskvan@chalabalova.cz

Zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně, vedoucí školní družiny: PhDr. Věra Burešová, 547 422 643, vburesova@chalabalova.cz

Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Nestrojilová, tel. 547 422 643, dnestrojilova@chalabalova.cz

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Jana Šlapanská, tel. 547 220 045, jslapanska@chalabalova.cz

Zástupce vedoucí školní družiny: Bc. Eva Králíková, tel. 547 422 651, ekralikova@chalabalova.cz

Sekretářka: Dagmar Pohanková, tel. 547 422 641, dpohankova@chalabalova.cz

Ekonomka: Bc. Marta Vybralová, tel. 547 422 640, mvybralova@chalabalova.cz

Vedoucí školní jídelny: Jitka Čechová, tel. 547 422 645, jcechova@chalabalova.cz

 

Třídní učitelé prvního stupně

1.A Mgr. et Mgr. Leona Magnusková (výchovná poradkyně, metodička prevence), lmagnuskova@chalabalova.cz

1. B Mgr. Alena Macalíková, amacalikova@chalabalova.cz

1. C Mgr. Marta Mičánková, mmicankova@chalabalova.cz

2. A Mgr. Michaela Marcellová, mmarcellova@chalabalova.cz

2. B Mgr. Monika Hedbávná, mhedbavna@chalabalova.cz

3. A Mgr. Vladimíra Kaňová, vkanova@chalabalova.cz

3. B  Mgr. Eva Mráčková, emrackova@chalabalova.cz

4. A Mgr. Lenka Kučerová, lkucerova@chalabalova.cz

4. B Mgr. Daniela Borská Hromádková, dborska@chalabalova.cz

5. A Mgr. Petra Čermáková, pcermakova@chalabalova.cz

5. B  Mgr. Linda Skalníková, lskalnikova@chalabalova.cz

5. C  Bc. Ondřej Mužík, omuzik@chalabalova.cz

 

Třídní učitelé druhého stupně

6. A Mgr. Jiří Písek, jpisek@chalabalova.cz

6. B  Mgr. Kamila Přikrylová, kprikrylova@chalabalova.cz

6. C Mgr. Matěj Samek, msamek@chalabalova.cz

7. A Mgr. Jan Straka, jstraka@chalabalova.cz

7. B PhDr. Jaroslav Vítek, jvitek@chalabalova.cz

8. A  Mgr. Bc. Marie Mičková, mmickova@chalabalova.cz

8. B  Mgr. Michaela Tupová, mtupova@chalabalova.cz

9. A  Mgr. Radovan Menšík, rmensik@chalabalova.cz

9. B  Mgr. Zdeněk Fraiberg, zfraiberg@chalabalova.cz

 

Netřídní učitelé

Bc. Lucie Charvátová, lcharvatova@chalabalova.cz

Mgr. Pavla Chodurová, pchodurova@chalabalova.cz

Mgr. Karla Němcová, knemcova@chalabalova.cz

Mgr. Barbora Kousalová, bkousalova@chalabalova.cz

Mgr. Marie Smolíková, msmolikova@chalabalova.cz

Bc. Marek Škubica, mskubica@chalabalova.cz

Mgr. Věra Zámečníková, vzamecnikova@chalabalova.cz

MgA. Filip Veith, vfeith@chalabalova.cz

 

Asistenti pedagoga

Mgr. Jana Jágrová

Mgr. Markéta Jandová

Martina Koželková Anderlová

Zdeňka Králová

Michaela Kubáková

Veronika Nešpůrková

Magdalena Polachová

Radka Satrapová

Bc. Terezie Ščuglíková

Adéla Tobolková