MŠ ChalabalovaMŠ Chalabalova

MŠ Libušina třídaMŠ Libušina třída

Motto

Je naší povinností vrátit dítěti právo na dětství se vším co k tomu patří. Nechceme brát dítě jako nedokonalou bytost, která teprve čeká na dospělost, ale jako právoplatného člena našeho života. Východiskem našeho vztahu mezi dítětem a učitelkou není podřízenost, ale partnerství, ne křik a příkazy, ale převládající klid, cit a humor. Základem komunikace je pro nás rozhovor. V řešení pedagogických situací nechceme jít cestou snižování dítěte, ale posilováním důvěry a víry v jeho životní perspektivu.

MŠ Chalabalova 2 – třídy Veverky, Sovičky

MŠ Libušina třída 15 – třídy Berušky, Sluníčka, Zajíčci

Provoz obou MŠ – 6,30 – 17,00 hod.

Mateřská škola pracuje dle vlastního školního vzdělávacího programu (www.chalabalova.cz/dokumenty)

Škola pro všechny – Co viděla jedna kapka vody. 

Pro své inovativní metody práce a na základě doporučení České školní inspekce byla škola zařazena mezi fakultní MŠ.

Dlouhodobé záměry rozvoje MŠ

Vytvářet dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně. Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby si v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit sociální komunitě.

Co u nás vaše děti najdou

  • příjemné prostředí
  • využití daltonských prvků při práci s dětmi
  • výuku angličtiny pro předškoláky v rámci projektu Magistrátu města Brna
  • návštěvy kulturních akcí, výstav, divadel, pořadů pro děti
  • besídky, tvořivé dílny s rodiči, zahradní slavnosti, výlety
  • edukativně stimulační skupiny – pro rodiče s dětmi
  • kurzy plavání

Ekologické aktivity – zapojení MŠ v celostátní síti MŠ s environmentálním zaměřením Mrkvička

Aplikace poznatků získaných ze stáží v zemích EU

Účast na eTwinningových projektech – mezinárodní spolupráce škol

Využití digitální techniky a interaktivní tabule  pro vzdělávání

Přijďte se se svými dětmi podívat, rádi Vás uvidíme a rádi Vám vše ukážeme.