Organizace školní družiny

1.oddělení                             Magdalena Polachová

2.oddělení                             Zdeňka Králová

3.oddělení                             Michaela Černocká

4.oddělení                             Lenka Richterová

5.oddělení                             Bc. Eva Králíková (ekralikova@chalabalova.cz)

6.oddělení                             Bc. Kateřina Fialová

Režim dne školní družiny

6:30 – 7:30 (8:45)      ranní družina v ŠD Dalmatin

11:40 – 13:30               příchod dětí do družiny, hygiena, stravování

13:30 – 14:00              odpolední klid, rekreační a relaxační činnost v oddělení (četba knížek, komunikativní kruh, poslech písní, atd.)

14:00 – 15:00              odpolední zájmová činnost (výtvarná, rukodělná, pohybová, sportovní), vycházky do přírody, hry na hřišti, od 16:00 jsou oddělení slučována

15:00 – 17:00              odchody dětí, individuální zájmová činnost, kroužky