Organizace školní družiny

1.oddělení                             Magdalena Krajňák

2.oddělení                             Bc. Eva Králíková (ekralikova@chalabalova.cz)

3.oddělení                             Jitka Hanáková

4.oddělení                             Martina Koželková Anderlová

5.oddělení                             Adéla Tobolková

6.oddělení                             Zdeňka Králová

Režim dne školní družiny

6:30 – 7:30 (8:45)              ranní družina v ŠD Dalmatin

11:40 – 13:30                       příchod dětí do družiny, hygiena, stravování

13:30 – 14:00                      odpolední klid, rekreační a relaxační činnost v oddělení (četba knížek, komunikativní kruh, poslech písní,  atd.)

14:00 – 15:00                      odpolední zájmová činnost (výtvarná, rukodělná, pohybová, sportovní), vycházky do přírody, hry na hřišti, od 16:00 jsou oddělení slučována

15:00 – 17:00                      odchody dětí, individuální zájmová činnost, kroužky