Zápisní lístky budou rozdány během třídních schůzek.

Platba na pololetí ve výši 1.120,- Kč. Platbu uhraďte do 30. 10. 2022 (1. pololetí), do 28. 2. 2023 (2. pololetí) tj. 224,- Kč/měsíc. Číslo účtu 37239621/0100, VS 3143, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte + třídu

Před zápisem žáka do školní družiny (dále jen ŠD) je nutné se seznámit s vnitřním řádem ŠD, který je na webových stránkách školy (sekce dokumenty).

Odchody žáků ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku. Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné písemné omluvence (propustce), která je k dispozici na stránkách školy (sekce formuláře). Nelze vyřizovat telefonicky, tento způsob omluvy je z důvodu bezpečnosti dětí, zcela neprokazatelný, a tudíž na ni nebude brán zřetel!

Odchody dětí do 14:00 hod a poté po zájmové činnosti od 15:00 kdykoliv, prosíme o dodržování času odchodu, aby nebyl narušován připravený program.