Zápisní lístky budou rozdány během třídních schůzek.

Na číslo účtu 37239621/0100

Variabilní symbol 3143

Do poznámky : jméno a příjmení dítěte + třídu, platba na pololetí, částka 1.015 Kč. Platbu uhraďte do 30. 9 .2023 (1. pololetí), do 28.2.2024 (2. pololetí) tj. 203 Kč/ měsíc

Před zápisem žáka do školní družiny (dále jen ŠD) je nutné se seznámit s vnitřním řádem ŠD, který je na webových stránkách školy (sekce dokumenty).

Odchody žáků ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku. Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné písemné omluvence (propustce), která je k dispozici na stránkách školy (sekce formuláře). Nelze vyřizovat telefonicky, tento způsob omluvy je z důvodu bezpečnosti dětí, zcela neprokazatelný, a tudíž na ni nebude brán zřetel!

Odchody dětí do 14:00 hod a poté po zájmové činnosti od 15:00 kdykoliv, prosíme o dodržování času odchodu, aby nebyl narušován připravený program.

 

Od 7. 12. 2023 spouštíme zkušební režim vyzvedávání dětí ze ŠD.

Ostré spuštění plánujeme od pondělí 18. 12. 2023.
Terminál se nachází před vstupem do budovy školy na pravé straně u zvonků.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přiložení čipu k terminálu vyčkejte příchodu svého dítěte před budovu školy.
Při jakémkoliv problému s vyzvednutím dítěte se obraťte na paní vrátnou.