Zápisní lístky budou rozdány během třídních schůzek.

Variabilní symbol nezbytný pro úhradu platby obdržíte během září. Platba na pololetí ve výši 900,- Kč. Platbu uhraďte do  20. 10. 2021 (1. pololetí), do 21. 2. 2022  (2. pololetí) tj. 180,- Kč/měsíc.

Před zápisem žáka do školní družiny (dále jen ŠD) je nutné se seznámit s vnitřním řádem ŠD, který je na webových stránkách školy (sekce dokumenty).

Odchody žáků ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku. Dřívější mimořádné odchody jsou povoleny jen na samostatné písemné omluvence (propustce), která je k dispozici na stránkách školy (sekce formuláře) nebo na nástěnce v ŠD. Nelze vyřizovat telefonicky, tento způsob omluvy je z důvodu bezpečnosti dětí, zcela neprokazatelný, a tudíž na ni nebude brán zřetel!

Odchody dětí do 14:00 hod a poté po zájmové činnosti od 15:00 kdykoliv, prosíme o dodržování času odchodu, aby nebyl narušován připravený program.