Odhlašování obědů pro obě MŠ

Email: omluvstravu@chalabalova.cz

Telefon: 547 422 645

Osobně v kanceláři vedoucí ŠJ v ZŠ