Pokyny pro strávníky MŠ Chalabalova 2 a Libušina třída 15 pro školní rok 2018/2019

 • Děti, které nastupují první rok do MŠ, je nutné ke stravování přihlásit v kanceláři školní jídelny, podepsat přihlášku ke stravování a dohodnout způsob placení stravného. Přihláška je k dispozici zde. Jakékoliv změny ve způsobu plateb nebo ukončení docházky pište na email: jcechova@chalabalova.cz.
 • Strava na každý měsíc se hradí předem a to nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího.
 • Možnosti plateb:
  1. trvalým příkazem z účtu – do školní jídelny je převáděna každý měsíc pevná částka. Vzniklé přeplatky se vrací zpět na účet 1-2x ročně. Pokud budete požadovat další vyúčtování, zažádejte na email vedoucí ŠJ: jcechova@chalabalova.cz
  2. složenkou – je strávník přihlášen až po připsání předepsané částky na účet školy nebo po předložení dokladu o platbě.
  3. hotově – pouze ve výjimečných případech – v kanceláři vedoucí ŠJ

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění §35 odst.1 d.)

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí  úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 • Úřední hodiny v kanceláři vedoucí školní jídelny jsou každý den od 11.30 do 13.30.
 • Při nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné, aby rodiče stravu odhlásili minimálně jeden den předem do 13:00 jedním z těchto způsobů:
  1. emailem: omluvstravu@chalabalova.cz
  2. na telefonní čísle: 547 422 645
  3. osobně v kanceláři vedoucí ŠJ ZŠ
 • Vždy je nutné uvést od kdy do kdy se dítě nebude stravovat. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Nepřítomnost dítěte na dobu delší než 3 týdny je nutné oznámit emailem. 

 • Odběr stravy při nemoci dítěte je možný pouze 1. den onemocnění.

Obědy se vydávají do vlastních nádob – ne skleněných ani znečištěných.

MŠ Chalabalova 2                 11:30 – 11:45 hod.

MŠ Libušina třída 15            11:15 – 11:30 hod.

 

Cena stravování ve školním roce 2018/2019:

 1. skupina (děti 3 – 6 leté) celodenní stravné 38,00 Kč
 2. skupina (děti 7 – 10 leté) celodenní stravné 42,00 Kč