Pokyny pro strávníky MŠ Chalabalova 2 a Libušina třída 15 pro školní rok 2020/2021

Děti, které nastupují první rok do MŠ, je nutné ke stravování přihlásit v kanceláři školní jídelny, podepsat přihlášku ke stravování a dohodnout způsob placení stravného. Přihláška je k dispozici na chalabalova.cz/jídelna

Jakékoliv změny ve způsobu plateb, při nepřítomnosti delší jak 3týdny nebo ukončení docházky pište na email: jcechova@chalabalova.cz

 

Možnosti plateb:

  1. trvalým příkazem z účtu na účet školy 37239621/0100– do školní jídelny je převáděna každý měsíc pevná částka. Vzniklé přeplatky se vrací zpět na účet 1-2x ročně. Pokud budete požadovat další vyúčtování, zažádejte na email vedoucí ŠJ: jcechova@chalabalova.cz
  2. složenkou – je strávník přihlášen až po připsání předepsané částky na účet školy 37239621/0100 nebo po předložení dokladu o platbě.
  3. hotově – pouze ve výjimečných případech – v kanceláři vedoucí ŠJ

 

Strava na každý měsíc se hradí předem – nejpozději k 20.dni předcházejícího měsíce

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění §35 odst.1 d.)

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí  úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Odhlašování a přihlašování strávníků

Strava se odhlašuje na www.strava.cz (rodiče obdrží od vedoucí ŠJ přihlašovací údaje), emailem omluvstravu@chalabalova.cz , telefonicky 547 422 645 (neposílat SMS!) nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ ZŠ (u jídelny ZŠ)

  • minimálně jeden den předem do 13:30 hod. – v pondělí do 7:00 hod.

(pokud chcete odhlásit stravu o víkendu nebo v pondělí do 7:00 hod., je třeba využít pouze email nebo telefonické odhlášení)

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 

Odběr stravy při nemoci dítěte je možný pouze 1. den onemocnění.

Obědy se vydávají do vlastních nádob – ne skleněných ani znečištěných.

MŠ Chalabalova 2           11,30 – 12,45 hod.

MŠ Libušina třída 15      11,15 – 11,30 hod.

Pokud nebude strava odhlášena nejedná se již o školní stravování a od druhého dne nepřítomnosti bude ŠJ strávníkovi účtovat tzv. nedotovanou částku

( §122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)

 

Dietní stravování a stravování alergiků

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Pouze na základě lékařského potvrzení je umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ. Strava bude uložena v chladničce odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni. Za obsah přinášeného jídla zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

 

Cena stravování ve školním roce 2020/2021: bude upřesněna k 15. 8. 2020

  1. skupina (děti 3 – 6 leté) celodenní stravné
  2. skupina (děti 7 – 10 leté) celodenní stravné