Pokyny pro strávníky ZŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2020/2021

 1. Děti, které nově nastupují do ZŠ, je nutné ke stravování přihlásit v kanceláři školní jídelny, podepsat přihlášku ke stravování a dohodnout způsob placení stravného. Přihláška je k dispozici zde. Je nutné zakoupit dítěti identifikační čip nebo kartu na odběr stravy. Jakékoliv změny ve způsobu plateb nebo ukončení docházky pište na email: jcechova@chalabalova.cz. Děti, které se v naší jídelně již stravovali, se hlásit nemusí. Stačí zaplatit stravné, variabilní symbol dítěte se po celou dobu docházky nemění.
 2. Strava na každý měsíc se hradí předem a to nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího.
 3. Možnosti plateb:
  • trvalým příkazem z účtu na účet školy 37239621/0100 – do školní jídelny je převáděna každý měsíc pevná částka. Vzniklé přeplatky se vrací zpět na účet 1-2x ročně. Pokud budete požadovat další vyúčtování, zažádejte na email vedoucí ŠJ: jcechova@chalabalova.cz
  • složenkou – je strávník přihlášen až po připsání předepsané částky na účet školy 37239621/0100 nebo po předložení dokladu o platbě.
  • hotově – pouze ve výjimečných případech – v kanceláři vedoucí ŠJ
 4. Úřední hodiny v kanceláři vedoucí školní jídelny jsou každý den od 11.30 do 13.30.
 5. Při nepřítomnosti dítěte v ZŠ je nutné, aby rodiče stravu odhlásili minimálně jeden den předem do 13:30 jedním z těchto způsobů:
  • emailem: omluvstravu@chalabalova.cz
  • na telefonní čísle: 547 422 645 (neposílat SMS!)
  • osobně v kanceláři vedoucí ŠJ ZŠ
 1. Vždy je nutné uvést od kdy do kdy se dítě nebude stravovat. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.
  • Nepřítomnost dítěte na dobu delší než 3 týdny je nutné oznámit emailem. 
 1. Odběr stravy při nemoci dítěte je možný pouze 1. den onemocnění.
  • Obědy se vydávají do vlastních nádob – ne skleněných ani znečištěných.
  • Výdej je ve školní jídelně  od 11:30 do 12:30.
 1. Cena stravování ve školním roce 2020/2021: bude upřesněna k 15. 8. 2020
  • skupina (děti 6 – 10 leté) stravné  
  • skupina (děti 11 – 14 leté) stravné
  • skupina (děti 15 – 18leté)   stravné  
 1. Doporučujeme využívat možnost změn a odhlašování stravy na portále strava.cz.

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách nebo se informujte u vedoucí ŠJ.