ZŠ a MŠ Chalabalova aplikuje v pedagogické praxi postupy, které pomáhají každému dítěti realizovat jeho potenciál. Školní vzdělávací program nazvaný Škola pro všechny odráží tyto naše snahy.

V oblasti specifického pedagogického zaměření školy nemáme vyhraněný směr, jsme škola pro všechny. Opíráme se o humanistické pedagogické dědictví J. A. Komenského i jiných významných evropských pedagogů (prvky daltonského vyučování podle holandských odborníků R.Roehnera a H.Wenkeho). Zároveň pečlivě sledujeme všechny moderní alternativní tendence, které se zejména po roce 2000 v pedagogice rychle mísí dohromady a téměř splývají v jeden velmi široký edukativní proud. Tento proud respektuje tzv. click generation, tedy naše děti, které tráví u svých počítačů a zejména mobilních telefonů poměrně hodně volného času, a tak mají i jinak zaměřenou pozornost i relativně pozměněný způsob vnímání a jednání. Jsou významně ovlivněné všudypřítomným digitálním prostředím. Do školy si také přináší bohaté skryté kurikulum, obsahující rozličné vědomosti získané z internetu, sociálních sítí nebo cestováním. Jedním z cílů školy je jejich znalosti postupně a přiměřeně zatřídit do širšího logického systému, ale také je naučit zejména kritickému myšlení i základním komunikačním a sociálním dovednostem s akcentem na etiku (Learning skills for 21st century).

Každý náš učitel je osobností, která přináší do atmosféry školy své znalosti a svůj lidský a osobitý přístup. Líbí se nám rozmanitost přístupů, protože ve škole máme rozmanité typy žáků. Každý pedagog má možnost vybrat si ze široké palety metod a didaktických postupů. Na každého žáka, třídu nebo aktuální situaci se tak všichni snažíme reagovat s citem a pochopením.

Sama škola však nemůže na vzdělávání a výchovu dětí stačit. Rádi se opíráme o otevřenou komunikaci s rodiči. Pokud je klasický trojúhelník žák-pedagog-rodič funkční, vždy nalézáme společná pozitivní řešení i při složitějších vzdělávacích a výchovných situacích. Dlouhodobě se snažíme být školou přátelskou a preferujeme osobní kontakt s rodiči před kontaktem virtuálním.

První cizí jazyk, se kterým se děti seznámí, je angličtina. Jako druhý jazyk vyučujeme němčinu. V širokém spektru kroužků (www.chalabalova.cz/kroužky) nabízíme také španělštinu.

V rámci několika dlouhodobých projektů a výměn intenzivně spolupracujeme se školami a institucemi v několika zemích (Bilbao, Bratislava, Donegal, Drammen, Leiden, San Sebastian, Sodupe, Ljubljana a Vídeň).

Podílíme se na několika pedagogických a psychologických výzkumech a projektech zejména s Pedagogickou a Filozofickou fakultou MU v Brně. Spolupracuje také s univerzitami v Praze, Bratislavě, Pardubicích a Leidenu.

Škola je členem organizace Czech Dalton a sítě Dalton International a je jedním z organizátorů pravidelných mezinárodních vzdělávacích konferencí pořádaných pod záštitou Odboru školství Magistrátu města Brna. Těží rovněž z dobrého vztahu s místní radnicí (www.kohoutovice.brno.cz) a úspěšně rozvíjí spolupráci s několika dalšími partnerskými subjekty v rámci Kohoutovic.

PhDr. Vladimír Moškvan, ředitel školy

vmoskvan@chalabalova.cz