Organizační informace k začátku školního roku pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti hostů proběhne v atriu školy 1. 9. v 8:00.
1. 9. výuka 8:00 – 9:30 (za přítomnosti rodičů)
2. 9. výuka 8:00 – 10:45
Od pondělí 5. 9. výuka podle rozvrhu.
Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).
6. 9. třídní schůzky v 16:00. Žádáme o účast zákonného zástupce bez dítěte.

Organizační informace k začátku školního roku pro 2. – 9. ročník

1. 9. výuka 8:00 – 9:40, možnost obědu ve školní jídelně od 10:00
2. 9. výuka 8:00 – 11:40
Od pondělí 5. 9. výuka podle rozvrhu.
Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).
6. 9. třídní schůzky v 16:00 pro rodiče žáků druhých tříd, v 16:30 pro rodiče žáků ze 3. – 5. tříd, v 17:00 pro druhý stupeň. Žádáme o účast zákonného zástupce bez dítěte.