Prázdninový provoz v MŠ

Termín odevzdání  přihlášek k prázdninovému provozu na jednotlivých mateřských školách je 25. 5. a 26. 5. 2022 v provozní době mateřských škol – přečtěte si pozorně kritéria pro přijetí.

Vyplněnou přihlášku přinesete do mateřské školy, kam se budete na prázdninový provoz hlásit. Děti z naší mateřské školy přihlášku na náš prázdninový provoz nepotřebují.

MŠ Libušina třída 29     –    1.7.-   16.7.2022

MŠ U Velké ceny           –  18.7. – 29.7.2022

MŠ Bellova                     –    1.8. – 12.8.2022

MŠ Chalabalova            –  15.8. – 26.8.2022

MŠ Chalabalova i MŠ Libušina třída 15 – uzavřena 29. 8. – 31. 8. 2022

Školní rok 2022/2023 začíná 1. září 2022

Zápis do mateřské školy

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/

od 1.4.-30.4.2022

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu :

V době od 1.4. 2022 do 30.4.2022 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou t.č.733 531 898

Zápis pro školní rok 2022/23

2.května 2022                  9.00-12.00hod.

3.května 2022                13.00-16.00hod.

Zarezervujte si termín zápisu.

Podrobné informace naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ.

Od pondělí 14. 3. do školy bez roušek

Mimořádné opatření MZD s účinností od 14. 3. 2022 plošně ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, zaměstnance či třetí osoby se zde nacházející. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2022 – 2023

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2021/2022.

S sebou přineste:

  • Vyplněnou Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště
  • V případě žádosti o odklad je třeba doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení praktického lékaře (případně klinického psychologa)

Postup pro vygenerování žádostí ze systému:

  • Zaregistrujte dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, vyplňte žádost o přijetí nebo o odklad, vytiskněte, podepište (oba rodiče) a přineste k zápisu v termínech:
  • pátek 8. 4. 2022 13:00 – 17:00
  • sobota 9. 4. 2022 9:00 – 11:00
  • Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v uvedené dny zápisu, žádost společně vyplníme na místě.

V případě nejasnosti kontaktujte vedení školy.