Google Classroom, Google Meet

Milí žáci, vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o možnosti stažení aplikace Google Classroom. Po stažení přidáte účet žáka/žákyně ….@chalabalova.cz a osobní heslo, které jste pro tento účet již dříve vytvořili. Aplikace může být velkou pomocí při vkládání dětmi vypracovaných materiálů nebo pro přímou práci v dokumentu. Pro videolekce můžete využít aplikaci Google Meet.

 

Google Classroom – aktuální informace

Milí žáci, vážení rodiče,
na emailové adresy zákonných zástupců obdržíte od třídních učitelů svá unikátní uživatelská jména a hesla, kterými se budete moci přihlásit do nově připraveného vzdělávacího prostředí Google Classroom. Doporučujeme aktivně v e-mailových schránkách prohlížet také složku Spam nebo Nevyžádaná pošta, protože se může stát, že zprávy s přihlašovacími údaji, zaslané hromadnou korespondencí, tam mohou spadnout.

Poprvé se přihlásíte přes tento odkaz: classroom.google.com. Přihlašujete se pomocí údajů, které Vám zašle třídní učitel. Při prvním přihlášení je nutné, abyste si nastavili nové heslo. Do Google Classroom se prosím přihlašujte pomocí přiděleného uživatelského jména. Přihlášení pod soukromým gmail účtem by vám neumožnilo spolupráci s naší online školou v Google Classroom.

S prvním přihlášením do Google Classroom vám mohou pomoci tyto návody: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?hl=cs&ref_topic=9049977, https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

V tomto prostředí se nyní bude odehrávat velká část naší vzdělávací komunikace. Učitelé sem budou vkládat všechny potřebné materiály, odkazy, úkoly pro vás a vy je sem také budete zpět odevzdávat. Rodiče, pokud Vaše dítě nemůže na této platformě pracovat, prosím, kontaktujte třídního učitele. Třídní učitel bude následně informovat kolegy, aby Vám nadále zasílali práci e-mailem.
Abyste do kurzů (vyučovaných předmětů) byli vpuštěni, potřebujete se do kurzů zapsat (viz návod výše). Kódy pro zápis do jednotlivých kurzů = předmětů, Vám na začátku příštího týdne zašle třídní učitel. Tam na Vás budou čekat další instrukce.

V pondělí 6. 4.  ještě obdržíte domácí práce prostřednictvím mailů a zároveň je v příštím týdnu najdete i v Google Clasroom.