Organizace výuky od 17. května

V návaznosti na jednání vlády je s účinností od 17. května 2021 na základních školách umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, na 2. stupni pokračuje rotace tříd. V týdnu 17. – 21. 5. se prezenčně vzdělávají všechny třídy na 1. stupni a žáci 6. a 9. tříd. Další informace o rozvrhu, způsobu testování RT-PCR testy a provozu školní družiny obdrží zákonní zástupci zprávou ve školním systému nejpozději v pátek 14. května.

Organizace výdeje obědů od 10. května 2021

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, mohou obědvat ve školní jídelně. Stravu přihlašuje vedoucí školní jídelny podle rozvrhu rotační výuky pro první a druhý stupeň. Pokud o oběd zájem nemáte, sami si oběd odhlašte.

Děti na prvním stupni, jejichž rodiče spadají do výjimky MZd a dochází do školy každý týden, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou denně vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v čase 13:00 – 13:30. Do školy vchází bočním vchodem a v jídelně se zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.