Informace ze školní jídelny k novému školnímu roku 2021/2022

Děti, které pokračují ve školní docházce a již se u nás stravovaly, se nemusí znovu hlásit jako noví strávníci. Rodiče nemusí před začátkem školního roku do kanceláře s přihláškou ke stravování.

Pro zajištění stravy je nutné do 25. 8. zaplatit stravné a od 1. 9. může dítě odebírat obědy. Číslo účtu školy pro platbu obědů se nemění (37239621/0100). Variabilní symbol Vašeho dítěte zůstává po celou dobu školní docházky stejný. Čip ani kartu není nutné žádným způsobem aktivovat.

Pouze rodiče dětí, které přestupují z MŠ na ZŠ musí v kanceláři školní jídelny zakoupit čip na odběr obědů. Platba je možná pouze hotově (čip 120,- Kč). Rodič přinese vyplněnou přihlášku ke stravování v ZŠ a nahlásí, do které třídy dítě nastupuje.

Přeplatky stravného za školní rok 2020/2021

Přeplatky stravného za školní rok 2020/2021 budeme vracet pouze převodem na účet a to od 7. 7. 2021. Strávníci, kteří hradí obědy složenkou, vyplní žádost (ke stažení zde), kde uvedou číslo účtu, na který je možné přeplatek zaslat. Tuto žádost je nutné odevzdat do kanceláře školní jídelny nejpozději do 30. 6. 2021. Pokud tak rodiče neučiní, přeplatek bude převeden na příští školní rok. Vyplácení přeplatků v hotovosti nebo složenkou není možné.

Prázdninový provoz v MŠ

Mateřská škola bude mít provoz o prázdninách 9. 8. – 20. 8. 2021 – provoz zajišťuje MŠ Libušina třída 15. MŠ Chalabalova bude uzavřena.

Školní rok začíná 1. září 2021

Přihlášku pro děti z cizích MŠ najdete ve formulářích/žádost o přijetí – prázdninová docházka. Školné 275,- Kč, stravné: 1. skupina 41,- Kč, 2. skupina 45,- Kč.

Provoz MŠ v městské části Kohoutovice:

1. 7. –    9. 7. 2021     Mateřská škola Adélka, Brno, U Velké ceny 8

12. 7. – 23. 7. 2021     Mateřská škola Brno, Bellova 2

26. 7. – 6. 8. 2021     Mateřská škola Brno, Libušina třída 29

9. 8. –  20. 8. 2021     ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2

23. 8. – 31. 8. 2021     přípravné dny – všechny MŠ mimo provoz