Organizace výuky v období od 1. března do 21. března 2021

Na základě usnesení vlády, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, se v období od 1. 3. do 21. 3. 2021 všichni žáci vzdělávají distančním způsobem. Zákonní zástupci žáků 1. a 2. tříd obdrží další informace školním systémem od třídních učitelek.

Vrácení přeplatku za kroužky 1. pololetí 2020/2021

Vzhledem k stále platícím opatřením se veškeré kroužky, které škola pořádala do 11.10.2020, se dále konat nebudou. Tímto prosíme rodiče, kteří uhradili poplatek za první pololetí, aby si písemně zažádali o vrácení přeplatku za kroužek, které dítě navštěvovalo a odeslali jej na email: mvybralova@chalabalova.cz nebo vhodili do poštovní schránky naší školy.

Tiskopis je k dispozici: Žádost o vrácení zaplaceného poplatku za kroužek

V tiskopisu uveďte název kroužku, výši částky, která Vám bude vrácena a také zkontrolujte číslo účtu, kam má být přeplatek vrácen, aby platba nebyla zaslána na neexistující nebo nesprávný účet.

Pohybové hry                   (Hedbávná)         315,-

Taneční kroužek              (Kučerová)           455,-

Keramika                          (Smolíková)         840,-

Informace k zápisu dětí do prvních tříd

V souladu s právními předpisy se zápis do prvních tříd uskuteční v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. O tom, zda bude zápis probíhat prezenční nebo distanční formou Vás budeme informovat dle pokynů nadřízených orgánů před zahájením zápisu. Sledujte, prosíme, naše webové stránky a oficiální stránku pro zápis žáků do ZŠ ve městě Brně: https://zapisdozs.brno.cz