Stravování ve školní jídelně pro naše žáky od 30. 11.

Vedoucí školní jídelny hromadně přihlásila stravu všem žákům v době prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020. Pokud o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně zájem nemáte, prosíme, obratem odhlaste obědy přes www.strava.cz nebo omluvstravu@chalabalova.cz.

Žáci mají stále nárok na stravování ve školní jídelně i v době distanční výuky každý den v době 13:00 – 13:30. Zájem o odběr stravy v distanční výuce je třeba přihlásit přes www.strava.cz nebo omluvstravu@chalabalova.cz.

Prezenční výuka od pondělí 30. 11.

Od pondělí 30. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka pro všechny ročníky 1. stupně a pro žáky 9. ročníku. Pro ostatní ročníky 2. stupně bude umožněna rotační prezenční výuka, což znamená, že tyto ročníky budou jeden týden vzdělávány prezenčně a další týden distančně. Všichni zákonní zástupci našich žáků obdrží další informace (rozpis rotačního střídání ročníků, rozvrhy, způsob odběru stravy) přes informační systém Škola On-Line v příštím týdnu.