Informace pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd

Vzhledem k nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 o střídavé výuce na 2. stupni základních škol oznamujeme, že v týdnu 12. – 16. 10. se budou ve škole prezenčně vzdělávat žáci osmých a devátých tříd dle řádného rozvrhu. V týdnu 19. – 23. 10. se budou tito žáci vzdělávat distančně (nedochází do školy). Podrobnosti k této výuce budou žákům sděleny v příštím týdnu vyučujícími daných předmětů.

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na stravování ve školní jídelně každý den v době 13:00 – 13:30. Pokud o stravování zájem nemáte, prosíme, obratem odhlaste obědy přes www.strava.cz nebo omluvstravu@chalabalova.cz

Informace pro rodiče a žáky 6. a 7. tříd

Vzhledem k nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 o střídavé výuce na 2. stupni základních škol oznamujeme, že v týdnu 12. – 16. 10. se budou žáci šestých a sedmých tříd vzdělávat distančně. Vyučující budou práci zadávat přes Google Classroom. V případě technických problémů si žáci mohou zadanou práci vyzvednout v tištěné formě v pondělí 12. 10. v čase 13:00 – 14:00 na vrátnici školy.

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na stravování ve školní jídelně každý den v době 13:00 – 13:30. Pokud o stravování zájem nemáte, prosíme, obratem odhlaste obědy přes www.strava.cz nebo omluvstravu@chalabalova.cz

V týdnu 19. – 23. 10. se budou tito žáci vzdělávat prezenčně (ve škole) dle řádného rozvrhu.