Organizace výuky a uzavření MŠ v období od 29. března do 11. dubna 2021

Na základě usnesení vlády, které prodloužilo účinnost krizového opatření o zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole, v období od 29. 3. do 11. 4. 2021 všichni žáci pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

Z důvodu zakázané osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, zůstává mateřská škola v období od 29. 3. do 11. 4. 2021 uzavřena.

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 začínají velikonoční prázdniny, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1. 4. – 30. 4. 2021.

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu: v době od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou, telefonní číslo: 733 531 898.

Zápis pro školní rok 2021/22 bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání přihlášky:

  • datovou schránkou -x7pmbwd
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem – jslapanska@chalabalova.cz
  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace, Chalabalova 2, 623 00 Brno. Obálku označte nápisem Zápis 2021

V krajním případě můžete předat přihlášku do MŠ osobně za dodržení hygienických podmínek.

Podrobné informace k zápisu naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Sběr přihlášek: 3. května 2021 v čase 10.00 – 12.00 hod., 4. května 2021 v čase 13.00 – 15.00 hod.

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ. 

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15: vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ

Organizace výuky a uzavření MŠ v období od 22. března do 28. března 2021

Na základě usnesení vlády, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, v období od 22. 3. do 28. 3. 2021 všichni žáci pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

Z důvodu zakázané osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, zůstává mateřská škola v období od 22. 3. do 28. 3. 2021 uzavřena.

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

První řádný termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
– pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

Druhý řádný termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
– pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

První náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

Druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Pozastavení platby stravného

Vážení rodiče, prosíme Vás o kontrolu stavu konta na portálu www.strava.cz. Pokud zde vidíte přeplatek vyšší než 2 500,- Kč, můžete pro tento školní rok pozastavit trvalý příkaz, neboť tato částka pokryje stravné až do 30. 6. 2021. Ostatní přeplatky budeme vracet standardně začátkem července. Případné dotazy posílejte na mail jcechova@chalabalova.cz

Informace k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021 – 2022

Pokud se epidemiologická situace nezmění, proběhne zápis pro školní rok 2021-2022 bez fyzické přítomnosti dětí.

1) rodiče zaregistrují dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknou a dopraví do školy jedním z následujících způsobů:

a) osobně do poštovní schránky školy (u vedlejšího vchodu do školy) od 19. 4. do 23. 4. 2021
b) poštou v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020
c) datovou schránkou od 14. 4. do 24. 4. 2020
d) e-mailem s elektronickým podpisem od 14. 4. do 24. 4. 2020 na vburesova@chalabalova.cz

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021.

Kontrola občanského průkazu zákonného zástupce bude provedena na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, pravděpodobně v červnu.

2) Jestliže není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v pondělí 26. 4. 2021 v době 10:00 – 13:00 nebo v úterý 27. 4. 2021 v době 13:00 – 15:00, společně vyřešíme na místě.

Odklad školní docházky

Pokud žádáte o odklad školní docházky postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v systému https://zapisdozs.brno.cz/. Nemáte-li v současné situaci vyžadovaná doporučení obou odborníků (psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, klinického psychologa nebo praktického lékaře), dodáte je v nejbližším možném termínu.