Aktuální informace k průběhu zápisu dětí do prvních tříd

Zápis dětí pro školní rok 2020-2021 proběhne bez fyzické přítomnosti dětí.

1) rodiče zaregistrují dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknou a dopraví do školy jedním z následujících způsobů:

a) osobně do poštovní schránky školy (u vedlejšího vchodu do školy) od 14. 4. do 24. 4.
b) poštou v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020
c) datovou schránkou od 14. 4. do 24. 4. 2020
d) přes e-mail s elektronickým podpisem od 14. 4. do 24. 4. 2020

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020.

Kontrola občanského průkazu zákonného zástupce bude provedena na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, pravděpodobně v červnu.

2) Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v pondělí 20. 4. 2020 v době 10:00 – 13:00 nebo v úterý 21. 4. 202 v době 13:00 – 15:00, společně vyřešíme na místě.

Odklad školní docházky

Pokud žádáte o odklad školní docházky postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v systému https://zapisdozs.brno.cz/. Nemáte-li v současné situaci vyžadovaná doporučení obou odborníků (psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, klinického psychologa nebo praktického lékaře), dodáte je v nejbližším možném termínu.

Jak postupujeme při vzdělávání na dálku (doporučeno MŠMT)

  1. Respektujeme technické vybavení našich žáků.
  2. Komunikujeme v hlavních předmětech 1-2 týdně a to prostřednictvím emailů.
  3. Snažíme se nezahlcovat učivem – vítáme zpětnou vazbu rodičů i žáků.
  4. Snažíme se o opakování učiva, novou látku učíme tak, aby ji žáci mohli pochopit bez pomoci rodičů.
  5. Podporujeme spojení – spolupráci kamarádů.
  6. Hodnotíme s rozmyslem, po návratu do lavic vše zopakujeme a procvičíme.
  7. Pokud je třeba, využíváme Skype nebo telefon, nabízíme Google Classroom pro celý druhý stupeň.
  8. Počítáme s podporou a sledováním programů ČT pro první i druhý stupeň.
  9. Přechodné období nabízí žákům také další možnosti pro rozvoj společenských kompetencí, možnost pomoci rodičům, četby knih a jiných aktivit dle možností rodiny.
  10. Na květen a červen rušíme všechny školní výlety a exkurze. Výuka bude probíhat tak, abychom ještě dokázali splnit hlavní úkoly v jednotlivých ročnících.

Informace k domácímu vyučování

Milí rodiče,

na základě vašich impulzů ladíme formy domácího vyučování. Vzhledem k tomu, že různé rodiny mají doma různé technické i různé sociální podmínky, necháváme na učitelích, aby se znalostí žáků i rodin vhodně diferencovali způsoby výuky.  Aktuálně k vám proudí informace prostřednictvím hromadných emailů, někteří učitelé oslovují  žáky  přes Skype a Google Classroom. Děti mohou pracovat s odkazy na texty, knihy, slovíčka, písničky nebo filmy a sledovat vyučování ČT UčíTelka.