Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2024 – 2025

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2023/2024.

S sebou přineste:

  • Vyplněnou Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště
  • V případě žádosti o odklad je třeba doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení praktického lékaře (případně klinického psychologa)

Postup pro vygenerování žádostí ze systému:

  • Zaregistrujte dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, vyplňte žádost o přijetí nebo o odklad, vytiskněte, podepište (oba rodiče) a přineste k zápisu v termínech:
  • čtvrtek 18. 4. 2024 15:00 – 18:00
  • pátek 19. 4. 2024 13:00 – 17:00
  • Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v uvedené dny zápisu, žádost společně vyplníme na místě.

V případě nejasnosti kontaktujte vedení školy.

Organizační informace k začátku školního roku pro 2. – 9. ročník

4. 9. výuka 8:00 – 9:40, možnost obědu ve školní jídelně od 10:00
5. 9. výuka 8:00 – 11:40
Od středy 6. 9. výuka podle rozvrhu.
Ranní i odpolední družina je v provozu od 4. 9. (6:30 – 17:00).
5. 9. třídní schůzky v 16:00 pro rodiče žáků druhých tříd, v 16:30 pro rodiče žáků ze 3. – 5. tříd, v 17:00 pro druhý stupeň, s výjimkou třídy 6.A – třídní schůzka ve středu 6. 9. v 17:00. Žádáme o účast zákonného zástupce bez dítěte.

Organizační informace k začátku školního roku pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti hostů proběhne ve vestibulu školy 4. 9. v 8:00.
4. 9. výuka 8:00 – 9:40 (za přítomnosti rodičů)
5. 9. výuka 8:00 – 10:45
Od středy 6. 9. výuka podle rozvrhu.
Ranní i odpolední družina je v provozu od 4. 9. (6:30 – 17:00).
5. 9. třídní schůzky v 16:00. Žádáme o účast zákonného zástupce bez dítěte.