Organizační informace k začátku školního roku pro 2. – 9. ročník

4. 9. výuka 8:00 – 9:40, možnost obědu ve školní jídelně od 10:00
5. 9. výuka 8:00 – 11:40
Od středy 6. 9. výuka podle rozvrhu.
Ranní i odpolední družina je v provozu od 4. 9. (6:30 – 17:00).
5. 9. třídní schůzky v 16:00 pro rodiče žáků druhých tříd, v 16:30 pro rodiče žáků ze 3. – 5. tříd, v 17:00 pro druhý stupeň, s výjimkou třídy 6.A – třídní schůzka ve středu 6. 9. v 17:00. Žádáme o účast zákonného zástupce bez dítěte.

Organizační informace k začátku školního roku pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti hostů proběhne ve vestibulu školy 4. 9. v 8:00.
4. 9. výuka 8:00 – 9:40 (za přítomnosti rodičů)
5. 9. výuka 8:00 – 10:45
Od středy 6. 9. výuka podle rozvrhu.
Ranní i odpolední družina je v provozu od 4. 9. (6:30 – 17:00).
5. 9. třídní schůzky v 16:00. Žádáme o účast zákonného zástupce bez dítěte.