Organizace výdeje obědů od 10. května 2021

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, mohou obědvat ve školní jídelně. Stravu přihlašuje vedoucí školní jídelny podle rozvrhu rotační výuky pro první a druhý stupeň. Pokud o oběd zájem nemáte, sami si oběd odhlašte.

Děti na prvním stupni, jejichž rodiče spadají do výjimky MZd a dochází do školy každý týden, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou denně vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v čase 13:00 – 13:30. Do školy vchází bočním vchodem a v jídelně se zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.

Organizace výdeje obědů od 12. dubna 2021

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, mohou obědvat ve školní jídelně. Stravu přihlašuje vedoucí školní jídelny podle rozvrhu rotační výuky pro první stupeň. Pokud o oběd zájem nemáte, sami si oběd odhlašte.

Děti rodičů, které spadají do výjimky MZd a dochází do školy každý týden, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou denně vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v čase 13:00 – 13:30. Do školy vchází bočním vchodem a v jídelně se zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.

Organizace výuky žáků 1. stupně od 12. dubna 2021

Na základě informací z MŠMT v pondělí 12. 4.  bude zahájena rotační výuka pro všechny žáky 1. stupně, což znamená, že tyto ročníky budou jeden týden vzdělávány prezenčně a další týden distančně.

V pondělí 12. 4. zahájí prezenční výuku ve škole tyto třídy: 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B. V týdnu od 19. 4. se vzdělávají distančně.

V pondělí 19. 4. nastoupí prezenční výuku ve škole tyto třídy: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A. V týdnu od 12. 4. se vzdělávají distančně.

Mimořádným opatřením MZd je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka dětem, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

 • IZS,
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele ihned v pondělí 12. 4.

Další informace budou průběžně zveřejňovány.

Organizace provozu MŠ od 12. 4. 2021

Na základě informací z MŠMT v pondělí 12. 4. nastoupí děti s povinnou předškolní docházkou a mohou nastoupit děti, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

 • IZS,
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele ihned v pondělí 12. 4.

Další informace budou průběžně zveřejňovány.

Organizace výuky a uzavření MŠ v období od 29. března do 11. dubna 2021

Na základě usnesení vlády, které prodloužilo účinnost krizového opatření o zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole, v období od 29. 3. do 11. 4. 2021 všichni žáci pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

Z důvodu zakázané osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, zůstává mateřská škola v období od 29. 3. do 11. 4. 2021 uzavřena.

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 začínají velikonoční prázdniny, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1. 4. – 30. 4. 2021.

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu: v době od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou, telefonní číslo: 733 531 898.

Zápis pro školní rok 2021/22 bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání přihlášky:

 • datovou schránkou -x7pmbwd
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem – jslapanska@chalabalova.cz
 • poštou na adresu ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace, Chalabalova 2, 623 00 Brno. Obálku označte nápisem Zápis 2021

V krajním případě můžete předat přihlášku do MŠ osobně za dodržení hygienických podmínek.

Podrobné informace k zápisu naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Sběr přihlášek: 3. května 2021 v čase 10.00 – 12.00 hod., 4. května 2021 v čase 13.00 – 15.00 hod.

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ. 

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15: vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ

Organizace výuky a uzavření MŠ v období od 22. března do 28. března 2021

Na základě usnesení vlády, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, v období od 22. 3. do 28. 3. 2021 všichni žáci pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

Z důvodu zakázané osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, zůstává mateřská škola v období od 22. 3. do 28. 3. 2021 uzavřena.

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

První řádný termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
– pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

Druhý řádný termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
– pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

První náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

Druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.