Navýšení ceny obědů od 1. ledna 2022

Na základě aktuální ekonomické situace navyšujeme od 1. ledna 2022 cenu stravování takto:

Mateřská škola:

skupina (děti 3 – 6 leté) celodenní stravné: z 41,- Kč na 45,- Kč

skupina (děti 7 – 10 leté) celodenní stravné: ze 45,- Kč na 49,- Kč

Základní škola:

skupina (děti 6 – 10 leté) stravné: ze 33,- Kč na 36,- Kč

skupina (děti 11 – 14 leté) stravné: ze 34,- Kč na 37,- Kč

skupina (děti 15 – 18leté) stravné: z 36,- Kč na 39,- Kč

Organizační informace k 1. – 3. 9. 2021 pro 2. – 9. ročník

1. 9. výuka 8:00 – 9:30, možnost obědu ve školní jídelně od 10:00

2. 9. výuka 8:00 – 11:40, třídní schůzky v 16:00 pro rodiče žáků druhých tříd, v 16:30 pro rodiče žáků ze 3. – 5. tříd, v 17:00 pro druhý stupeň. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

3. 9. výuka podle rozvrhu do polední přestávky, odpolední výuka od pondělí 6. 9.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).

Organizační informace k 1. – 3. 9. 2021 pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti hostů proběhne v atriu školy 1. 9. v 8:00.

1. 9. výuka 8:00 – 9:30 (za přítomnosti rodičů)

2. – 3. 9. výuka 8:00 – 10:45

2. 9. třídní schůzky v 16:00. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

Od pondělí 6. 9. výuka podle rozvrhu.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).