Provoz školy a školní družiny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

  1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (S výjimkou prvního dne)
  3. Žáci dodržují stanovená hygienická pravidla.
  4. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně nemusí žáci nosit roušku.
  5. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude kontaktovat zákonného zástupce.
  6. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Organizační informace k 1. – 4. 9. 2020 pro 2. – 9. ročník

1. 9. výuka 8:00 – 8:45

2. 9. výuka 8:00 – 11:40, třídní schůzky v 16:30 pro rodiče žáků z 2. – 5. tříd, v 17:00 pro druhý stupeň. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

3. – 4. 9. výuka podle rozvrhu do polední přestávky, odpolední výuka od pondělí 7. 9.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).

Organizační informace k 1. – 4. 9. 2020 pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti hostů proběhne v atriu školy 1. 9. v 9:00.

1. 9. výuka 9:00 – 10:00 (za přítomnosti rodičů)

2. – 4. 9. výuka 8:00 – 10:45

2. 9. třídní schůzky v 16:00. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

Od pondělí 7. 9. výuka podle rozvrhu.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).