Předání vysvědčení v pátek 26. 6.

Vysvědčení předají třídní učitelé v čase 8:00 – 10:00 žákům prvního stupně, v čase 10:00 – 11:00 žákům druhého stupně, poté proběhne slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Podrobnější informace obdrží rodiče od třídních učitelů emailem.

Odhlášení obědů pro dny 26. 6., 29. 6 a 30. 6. je možné nejpozději do 24. 6. do 12:00.

Vážení rodiče, k nástupu Vašich dětí k dobrovolné výuce dne 25. 5. 2020 děti přinesou:

 • Čestné prohlášení
 • Zápisní lístek ŠD (jen pro děti, které budou navštěvovat ŠD)
 • 2 ks roušek a sáček pro jejich uložení
 • Čip/karta na oběd
 • Deníček
 • ČJ, M – učebnice, pracovní sešity, sešity
 • Vybavené pouzdro (nůžky, lepidlo)

Děti se sejdou před budovou školy v daném čase pro jeho skupinu. Zde je bude očekávat učitel (s velkou jmenovkou, aby se děti lépe zorientovaly, ke komu se mají zařadit). Poté společně odejdou přímo do třídy (bez návštěvy šatny). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Bližší informace k výuce v dalších dnech obdrží děti v pondělí 25. 5.

Na děti se těšíme.

Kolektiv pedagogů ZŠ Chalabalova

Informace pro rodiče

V návaznosti na doporučení MŠMT budeme při závěrečném hodnocení vycházet ze známek prvního pololetí a období do 11. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že ne všichni žáci mají k distančnímu vzdělávání stejné podmínky, nebudeme při klasifikaci k období od 12. 3. 2020 přihlížet. V případě nejasností zasílejte dotazy řediteli školy na vmoskvan@chalabalova.cz.
Další informace budeme poskytovat průběžně.

Informace ke vzdělávání žáků prvního stupně od 25. 5.

Žáci, kteří zůstávají doma.

Pokračují v distančním vzdělávání, budou probírat stejné učivo jako žáci, kteří se budou od 25. 5. účastnit dobrovolné výuky ve škole. On-linová setkání s učiteli probíhat nebudou.


Žáci, kteří nastoupí do školy.

Výuka od 25. 5. pro žáky prvního stupně je dobrovolná, není povinná. Účast ve výuce potvrďte emailem třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. do 12:00, dalšího žáka nelze do skupiny po tomto termínu zařadit. Složení skupiny vytvořené k 25. 5. není možné měnit.

Budou pevně dané smíšené skupiny žáků do maximálního počtu 15. Ve skupině mohou být děti z různých tříd. Vyučovat budou pedagogové naší školy, tedy ne všechny děti bude vyučovat jejich třídní učitel.

Skupinky budou mít sraz před školou v různě daných časech, kde si je vyzvedne vyučující, který k nim bude patřit (časy budou upřesněny). V pátek 22. 5. obdržíte e-mailem podrobnější informace.

Skupiny půjdou rovnou do svých tříd, kde si pečlivě umyjí ruce. Žáci budou používat roušku, pokud vyučující nerozhodne jinak. Žáci jsou povinni mít u sebe 2 roušky a sáček na odkládání použité roušky.

Výuka bude probíhat pouze ve třídě, obdobným způsobem jako dosud. Domácí úlohy zadávat nebudeme.

Organizace stravování bude zajištěna podle nařízení MŠMT.

Pravidla pro pobyt v družině

Dle nařízení MŠMT ranní družina otevřena nebude. Odpolední družina bude probíhat ve stejné třídě, ve které probíhala výuka a se stejnými pravidly. Z hygienických důvodů nemohou děti používat hračky a hry ve školní družině (například hry, stavebnice, míče, švihadla…), proto si budou denně nosit: své vlastní pastelky, nůžky, lepidlo, případně hračky, se kterými si budou individuálně hrát. Děti budou mít nachystané omalovánky, individuální tvoření.

V případně pobytu na školním hřišti musí mít děti roušky.

Děti, budou ze školní družiny odcházet v těchto časech:

 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00

Žádáme rodiče, aby obratem e-mailem informovali třídního učitele o čase pravidelných odchodů ze školní družiny. Děkujeme.