Provoz školy a školní družiny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

  1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (S výjimkou prvního dne)
  3. Žáci dodržují stanovená hygienická pravidla.
  4. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně nemusí žáci nosit roušku.
  5. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude kontaktovat zákonného zástupce.
  6. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Organizační informace k 1. – 4. 9. 2020 pro 2. – 9. ročník

1. 9. výuka 8:00 – 8:45

2. 9. výuka 8:00 – 11:40, třídní schůzky v 16:30 pro rodiče žáků z 2. – 5. tříd, v 17:00 pro druhý stupeň. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

3. – 4. 9. výuka podle rozvrhu do polední přestávky, odpolední výuka od pondělí 7. 9.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).

Organizační informace k 1. – 4. 9. 2020 pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti hostů proběhne v atriu školy 1. 9. v 9:00.

1. 9. výuka 9:00 – 10:00 (za přítomnosti rodičů)

2. – 4. 9. výuka 8:00 – 10:45

2. 9. třídní schůzky v 16:00. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

Od pondělí 7. 9. výuka podle rozvrhu.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).

Informace pro rodiče našich strávníků (opětovné zveřejnění)

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Děti, které pokračují ve školní docházce a již se u nás stravovaly, se nemusí znovu hlásit jako noví strávníci. Rodiče nemusí před začátkem školního roku do kanceláře s přihláškou ke stravování.

Pro zajištění stravy je nutné do 25. 8. zaplatit stravné a od 1. 9. může dítě odebírat obědy. Číslo účtu školy pro platbu obědů se nemění (37239621/0100). Variabilní symbol Vašeho dítěte zůstává po celou dobu školní docházky stejný. Čip ani kartu není nutné žádným způsobem aktivovat.

Pouze rodiče dětí, které přestupují z MŠ na ZŠ musí v kanceláři školní jídelny zakoupit kartu nebo čip na odběr obědů. Platba je možná pouze hotově (karta 40,- Kč, čip 120,- Kč). Rodič nahlásí, do které třídy dítě nastupuje.

Podrobné informace naleznete v sekci Jídelna – Pokyny pro strávníky ZŠ / MŠ.

Pracovní doba ŠJ v době prázdnin

7. 7. – 10. 7.                           po telefonické domluvě 8:00 – 11:00

  1. 7. – 30. 7.                    8:00 – 11:00

4. 8. – 7. 8.                            8:00 – 11:00

17. 8. – 21. 8.                        8:00 – 11:00

24., 27., 28., 31. 8.               8:00 – 12:00

25., 26. 8.                              8:30 – 16:00

od 1. 9.                                   7:00 – 14:00

Případné dotazy během prázdnin pište na mail jcechova@chalabalova.cz nebo na omluvstravu@chalabalova.cz