Vratka ŠD za 1. pololetí pro 3.-5. třídy

Vážení rodiče,

můžete žádat o vrácení přeplatku za 1. pololetí prostřednictvím tiskopisu Žádost o vrácení zaplaceného poplatku za školní družinu. O přeplatek můžou žádat rodiče dětí, kteří chodí do třetí, čtvrté a páté třídy a měli zaplacený poplatek za školní družinu za 1. pololetí v plné výši. Výše přeplatku na vrácení je 463,- Kč. Prosím na Žádost uveďte správné číslo bankovního účtu, jméno a třídu dítěte. Dále prosím, věnujte větší pozornost na uvedení správného čísla bankovního účtu. Pokud bude uveden bankovní účet špatně, nelze platbu provést. Pokud není uhrazený poplatek za školní družinu za 1. pololetí a Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosím neprodleně uhraďte doplatek 437,- Kč na číslo účtu 37239621/0100, v.s.: 3143, uveďte jméno a třídu dítěte.

Informace o způsobu testování žáků

Na následujících odkazech najdete video a letáčky o testování žáků Singclean testy, které jsou distribuovány do škol v JMK.

Jak na to ve škole

Testování – leták pro rodiče

Testování – leták pro žáky

Další informace o čase a místě testování žáků před zahájením prezenční výuky obdrží rodiče během pátku 9. dubna přes školní systém.

 

 

Organizace výdeje obědů od 12. dubna 2021

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, mohou obědvat ve školní jídelně. Stravu přihlašuje vedoucí školní jídelny podle rozvrhu rotační výuky pro první stupeň. Pokud o oběd zájem nemáte, sami si oběd odhlašte.

Děti rodičů, které spadají do výjimky MZd a dochází do školy každý týden, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou denně vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v čase 13:00 – 13:30. Do školy vchází bočním vchodem a v jídelně se zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.

Organizace výuky žáků 1. stupně od 12. dubna 2021

Na základě informací z MŠMT v pondělí 12. 4.  bude zahájena rotační výuka pro všechny žáky 1. stupně, což znamená, že tyto ročníky budou jeden týden vzdělávány prezenčně a další týden distančně.

V pondělí 12. 4. zahájí prezenční výuku ve škole tyto třídy: 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B. V týdnu od 19. 4. se vzdělávají distančně.

V pondělí 19. 4. nastoupí prezenční výuku ve škole tyto třídy: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A. V týdnu od 12. 4. se vzdělávají distančně.

Mimořádným opatřením MZd je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka dětem, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

 • IZS,
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele ihned v pondělí 12. 4.

Další informace budou průběžně zveřejňovány.

Organizace provozu MŠ od 12. 4. 2021

Na základě informací z MŠMT v pondělí 12. 4. nastoupí děti s povinnou předškolní docházkou a mohou nastoupit děti, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

 • IZS,
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele ihned v pondělí 12. 4.

Další informace budou průběžně zveřejňovány.