Zápis do mateřské školy

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/

od 1.4.-30.4.2022

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu :

V době od 1.4. 2022 do 30.4.2022 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou t.č.733 531 898

Zápis pro školní rok 2022/23

2.května 2022                  9.00-12.00hod.

3.května 2022                13.00-16.00hod.

Zarezervujte si termín zápisu.

Podrobné informace naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ.

Od pondělí 14. 3. do školy bez roušek

Mimořádné opatření MZD s účinností od 14. 3. 2022 plošně ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, zaměstnance či třetí osoby se zde nacházející. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.