Školní jídelna: úřední hodiny, nové ceny stravného, pokyny k platbě

Od září dochází k mírnému zdražení stravného, upravte si, prosím, trvalé příkazy. Obědy zaplaťte nejpozději do 25. 8.

Přihlášky ke stravování pro děti ZŠ je možné stáhnout na našich stránkách, vyplněnou ji přinesete do kanceláře vedoucí ŠJ včetně částky 125,- Kč pro úhradu čipu. Pokud máte čip vlastní, je možné ho použít.

Přihlášení ke stravování platí po celou dobu školní docházky, nemusí se obnovovat.

Úřední hodiny v kanceláři ŠJ jsou v týdnu od 26. 8. do 1. 9. vždy 8:00 – 12:00, ve středu 30. 8. a čtvrtek 31. 8. 8:00 – 15:30.

 

Nový ceník stravného 2023/2024