Organizační informace k 1. – 3. 9. 2021 pro 2. – 9. ročník

1. 9. výuka 8:00 – 9:30, možnost obědu ve školní jídelně od 10:00

2. 9. výuka 8:00 – 11:40, třídní schůzky v 16:00 pro rodiče žáků druhých tříd, v 16:30 pro rodiče žáků ze 3. – 5. tříd, v 17:00 pro druhý stupeň. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

3. 9. výuka podle rozvrhu do polední přestávky, odpolední výuka od pondělí 6. 9.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).

Organizační informace k 1. – 3. 9. 2021 pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti hostů proběhne v atriu školy 1. 9. v 8:00.

1. 9. výuka 8:00 – 9:30 (za přítomnosti rodičů)

2. – 3. 9. výuka 8:00 – 10:45

2. 9. třídní schůzky v 16:00. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

Od pondělí 6. 9. výuka podle rozvrhu.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).

Informace ze školní jídelny k novému školnímu roku 2021/2022

Děti, které pokračují ve školní docházce a již se u nás stravovaly, se nemusí znovu hlásit jako noví strávníci. Rodiče nemusí před začátkem školního roku do kanceláře s přihláškou ke stravování.

Pro zajištění stravy je nutné do 25. 8. zaplatit stravné a od 1. 9. může dítě odebírat obědy. Číslo účtu školy pro platbu obědů se nemění (37239621/0100). Variabilní symbol Vašeho dítěte zůstává po celou dobu školní docházky stejný. Čip ani kartu není nutné žádným způsobem aktivovat.

Pouze rodiče dětí, které přestupují z MŠ na ZŠ musí v kanceláři školní jídelny zakoupit čip na odběr obědů. Platba je možná pouze hotově (čip 120,- Kč). Rodič přinese vyplněnou přihlášku ke stravování v ZŠ a nahlásí, do které třídy dítě nastupuje.