Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2024 – 2025

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2023/2024.

S sebou přineste:

  • Vyplněnou Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště
  • V případě žádosti o odklad je třeba doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení praktického lékaře (případně klinického psychologa)

Postup pro vygenerování žádostí ze systému:

  • Zaregistrujte dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, vyplňte žádost o přijetí nebo o odklad, vytiskněte, podepište (oba rodiče) a přineste k zápisu v termínech:
  • čtvrtek 18. 4. 2024 15:00 – 18:00
  • pátek 19. 4. 2024 13:00 – 17:00
  • Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v uvedené dny zápisu, žádost společně vyplníme na místě.

V případě nejasnosti kontaktujte vedení školy.

Od 7. 12. 2023 spouštíme zkušební režim vyzvedávání dětí ze ŠD.

Ostré spuštění plánujeme od pondělí 18. 12. 2023.
Terminál se nachází před vstupem do budovy školy na pravé straně u zvonků.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přiložení čipu k terminálu vyčkejte příchodu svého dítěte před budovu školy.
Při jakémkoliv problému s vyzvednutím dítěte se obraťte na paní vrátnou.