Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024 – 2025

13.května 2024                  9.00-12.00hod.

14.května 2024                13.00-16.00hod.

 

Zarezervujte si termín zápisu!!!

Podrobné informace naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15

vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ