Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024 – 2025

13.května 2024                  9.00-12.00hod.

14.května 2024                13.00-16.00hod.

 

Zarezervujte si termín zápisu!!!

Podrobné informace naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15

vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ

Od 7. 12. 2023 spouštíme zkušební režim vyzvedávání dětí ze ŠD.

Ostré spuštění plánujeme od pondělí 18. 12. 2023.
Terminál se nachází před vstupem do budovy školy na pravé straně u zvonků.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přiložení čipu k terminálu vyčkejte příchodu svého dítěte před budovu školy.
Při jakémkoliv problému s vyzvednutím dítěte se obraťte na paní vrátnou.