Školní jídelna: úřední hodiny, nové ceny stravného, pokyny k platbě

Od září dochází k mírnému zdražení stravného, upravte si, prosím, trvalé příkazy. Obědy zaplaťte nejpozději do 25. 8.

Přihlášky ke stravování pro děti ZŠ je možné stáhnout na našich stránkách, vyplněnou ji přinesete do kanceláře vedoucí ŠJ včetně částky 125,- Kč pro úhradu čipu. Pokud máte čip vlastní, je možné ho použít.

Přihlášení ke stravování platí po celou dobu školní docházky, nemusí se obnovovat.

Úřední hodiny v kanceláři ŠJ jsou v týdnu od 26. 8. do 1. 9. vždy 8:00 – 12:00, ve středu 30. 8. a čtvrtek 31. 8. 8:00 – 15:30.

 

Nový ceník stravného 2023/2024

Zápis do mateřské školy

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1.4.-30.4.2023

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu :

V době od 1.4. 2023 do 30.4.2023 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou t.č.733 531 898

 

Zápis pro školní rok 2023/24

3.května 2023                  9.00-12.00hod.

4.května 2023                13.00-16.00hod.

Zarezervujte si prosím termín zápisu!!!

Podrobné informace naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

 

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ.

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15

vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ