Ceník obědů platný od 2. 9. 2019

1. stupeň /6-10let/           30,-Kč

2. stupeň /11-14let/         31,-Kč

Dospělí /15let a více/      33,-Kč

Cizí strávníci                   70,-Kč 

Z vyhlášky 107/2005 o školním stravování vyplývá: pokud dítě dosáhne v období září 2019 až srpen 2020 věku, který spadá do vyšší cenové kategorie, platí po celý školní rok 2019/20 vyšší sazbu.

Informace pro rodiče našich strávníků (závěr školního roku a prázdninový provoz školní jídelny)

28. 6. bude k obědu bageta. Odhlášení tohoto obědu je možné nejpozději do 21. 6. do 13:00.

Přeplatky stravného za školní rok 2018/2019

Přeplatky stravného za školní rok 2018/2019 budeme vracet po 5. 8. 2019 pouze převodem na účet. Strávníci, kteří hradí obědy složenkou, obdrží formulář, na který uvedou číslo účtu, na který je možné přeplatek zaslat. Tento formulář je nutné odevzdat do kanceláře školní jídelny nejpozději do 10. 6. 2019. Pokud tak rodiče neučiní, přeplatek bude převeden na příští školní rok. Vyplácení přeplatků v hotovosti je možné pouze ve výjimečných případech a po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny.

Informace k novému školnímu roku 2019/2020

Děti, které pokračují ve školní docházce a již se u nás stravovaly, se nemusí znovu hlásit jako noví strávníci. Rodiče nemusí před začátkem školního roku do kanceláře s přihláškou ke stravování.

Pro zajištění stravy je nutné do 25. 8. zaplatit stravné a od 2. 9. může dítě odebírat obědy. Číslo účtu školy pro platbu obědů se nemění. Variabilní symbol Vašeho dítěte zůstává po celou dobu školní docházky stejný. Čip ani kartu není nutné žádným způsobem aktivovat.

Pouze rodiče dětí, které přestupují z MŠ na ZŠ musí v kanceláři školní jídelny zakoupit kartu nebo čip na odběr obědů. Platba je možná pouze hotově (karta 40,- Kč, čip 120,- Kč). Rodič nahlásí, do které třídy dítě nastupuje (1.A,B,C).

Od září bude navýšena cena obědů. Nový ceník bude zveřejněn na webových stránkách školy k 1. 8. 2019.

Pracovní doba ŠJ v době prázdnin:

15. 7. – 26. 7. …………. 7:30 -12:00
19. 8. – 23. 8. …………. 7:30 – 12:00
26., 27., 30. 8. …………. 7:30 – 14:00
28., 29. 8. …………. 8:30 – 16:30
2. 9. – 6. 9. …………. 7:00 – 14:00

Případné dotazy během prázdnin pište na mail jcechova@chalabalova.cz nebo na omluvstravu@chalabalova.cz

Zápis do mateřské školy

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1. 4. – 1. 5. 2019

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu bude v MŠ:

V době od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou (tel. č. 733 531 898), s sebou kartu zdravotní pojišťovny dítěte

nebo v úřední dny:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Dagmara Hanáková, číslo dveří 104 nebo paní Hofbruckerová číslo dveří 103

Sběr přihlášek v MŠ

  1. května 2019              8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.
  2. května 2019              8.00 – 12.00 hod.

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. S sebou RL dítěte, svůj OP, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP. (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15: vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ