Zápis do mateřské školy

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1.4.-30.4.2023

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu :

V době od 1.4. 2023 do 30.4.2023 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou t.č.733 531 898

 

Zápis pro školní rok 2023/24

3.května 2023                  9.00-12.00hod.

4.května 2023                13.00-16.00hod.

Zarezervujte si prosím termín zápisu!!!

Podrobné informace naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

 

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ.

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15

vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ

Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2023 – 2024

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2022/2023.

S sebou přineste:

  • Vyplněnou Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště
  • V případě žádosti o odklad je třeba doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení praktického lékaře (případně klinického psychologa)

Postup pro vygenerování žádostí ze systému:

  • Zaregistrujte dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, vyplňte žádost o přijetí nebo o odklad, vytiskněte, podepište (oba rodiče) a přineste k zápisu v termínech:
  • pátek 21. 4. 2023 13:00 – 17:00
  • sobota 22. 4. 2023 9:00 – 11:00
  • Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v uvedené dny zápisu, žádost společně vyplníme na místě.

V případě nejasnosti kontaktujte vedení školy.