Informace k domácí přípravě žáků

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,
učitelé vám budou zasílat úkoly vždy na jeden týden. Prosíme rodiče, aby dohlédli na průběžné plnění zadaných úkolů.

Pokyny pro žáky:

  1. Rozplánuj si, kdy budeš plnit jednotlivé úkoly.
  2. Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci.
  3. Řiď se pokyny dle zadání učitelů.
  4. Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů, kontaktuj vyučujícího daného předmětu, případně spolužáka.

Kromě jiných on-line materiálů doporučujeme sledovat nový vzdělávací pořad ČT „UčíTelka“. https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/