Informace k domácímu vyučování

Milí rodiče,

na základě vašich impulzů ladíme formy domácího vyučování. Vzhledem k tomu, že různé rodiny mají doma různé technické i různé sociální podmínky, necháváme na učitelích, aby se znalostí žáků i rodin vhodně diferencovali způsoby výuky.  Aktuálně k vám proudí informace prostřednictvím hromadných emailů, někteří učitelé oslovují  žáky  přes Skype a Google Classroom. Děti mohou pracovat s odkazy na texty, knihy, slovíčka, písničky nebo filmy a sledovat vyučování ČT UčíTelka.