Jak postupujeme při vzdělávání na dálku (doporučeno MŠMT)

  1. Respektujeme technické vybavení našich žáků.
  2. Komunikujeme v hlavních předmětech 1-2 týdně a to prostřednictvím emailů.
  3. Snažíme se nezahlcovat učivem – vítáme zpětnou vazbu rodičů i žáků.
  4. Snažíme se o opakování učiva, novou látku učíme tak, aby ji žáci mohli pochopit bez pomoci rodičů.
  5. Podporujeme spojení – spolupráci kamarádů.
  6. Hodnotíme s rozmyslem, po návratu do lavic vše zopakujeme a procvičíme.
  7. Pokud je třeba, využíváme Skype nebo telefon, nabízíme Google Classroom pro celý druhý stupeň.
  8. Počítáme s podporou a sledováním programů ČT pro první i druhý stupeň.
  9. Přechodné období nabízí žákům také další možnosti pro rozvoj společenských kompetencí, možnost pomoci rodičům, četby knih a jiných aktivit dle možností rodiny.
  10. Na květen a červen rušíme všechny školní výlety a exkurze. Výuka bude probíhat tak, abychom ještě dokázali splnit hlavní úkoly v jednotlivých ročnících.