Informace pro rodiče našich strávníků (závěr školního roku a prázdninový provoz školní jídelny)

30. 6. bude k obědu krupicová kaše. Odhlášení tohoto obědu je možné nejpozději do 26. 6.

Přeplatky stravného za školní rok 2019/2020

Přeplatky stravného za školní rok 2019/2020  budeme vracet pouze převodem na účet: žákům ZŠ a cizím strávníkům od 7. 7. 2020, dětem z MŠ od 10. 8. 2020. Strávníci, kteří hradí obědy složenkou, obdrží žádost (ke stažení zde), na které uvedou číslo účtu, na který je možné přeplatek zaslat. Tuto žádost je nutné odevzdat do kanceláře školní jídelny nejpozději do 12. 6. 2020. Pokud tak rodiče neučiní, přeplatek bude převeden na příští školní rok. Vyplácení přeplatků v hotovosti je možné pouze ve výjimečných případech a po telefonické domluvě s vedoucí školní jídelny (547422645).

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Děti, které pokračují ve školní docházce a již se u nás stravovaly, se nemusí znovu hlásit jako noví strávníci. Rodiče nemusí před začátkem školního roku do kanceláře s přihláškou ke stravování.

Pro zajištění stravy je nutné do 25. 8. zaplatit stravné a od 1. 9. může dítě odebírat obědy. Číslo účtu školy pro platbu obědů se nemění (37239621/0100). Variabilní symbol Vašeho dítěte zůstává po celou dobu školní docházky stejný. Čip ani kartu není nutné žádným způsobem aktivovat.

Pouze rodiče dětí, které přestupují z MŠ na ZŠ musí v kanceláři školní jídelny zakoupit kartu nebo čip na odběr obědů. Platba je možná pouze hotově (karta 40,- Kč, čip 120,- Kč). Rodič nahlásí, do které třídy dítě nastupuje.

Od září bude navýšena cena obědů. Nový ceník bude zveřejněn na webových stránkách školy k 17. 8. 2020.

Pracovní doba ŠJ v době prázdnin

7. 7. – 10. 7.                           po telefonické domluvě 8:00 – 11:00

  1. 7. – 30. 7.                         8:00 – 11:00

4. 8. – 7. 8.                                8:00 – 11:00

17. 8. – 21. 8.                             8:00 – 11:00

24., 27., 28., 31. 8.                 8:00 – 12:00

25., 26. 8.                               8:30 – 16:00

od 1. 9.                                   7:00 – 14:00

Případné dotazy během prázdnin pište na mail jcechova@chalabalova.cz nebo na omluvstravu@chalabalova.cz

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 3. až 18. června 2020 se uskuteční zápis do školní družiny. Zápis proběhne formou odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku (přihlášky) s podpisem zákonných zástupců:

  1. vhozením do schránky u vchodu školy,
  2. děti, které nyní navštěvují školu, mohou zápisový lístek donést osobně vyučující své studijní skupiny

 Závaznou přihlášku (zápisní lístek) si můžete stáhnout na webových stránkách školy.

Děkujeme.

Vrácení přeplatku za kroužek

Vzhledem k stále platícím opatřením se veškeré kroužky, které škola pořádala, do 30. 6. 2020 konat nebudou. Tímto prosíme rodiče, kteří uhradili poplatek za druhé pololetí, aby si písemně zažádali o vrácení přeplatku za kroužek, které dítě navštěvovalo a odeslali jej na email: mvybralova@chalabalova.cz nebo vhodili do poštovní schránky naší školy.

Tiskopis je k dispozici zde.

V tiskopisu uveďte název kroužku, výši částky, která Vám bude vrácena a také zkontrolujte číslo účtu, kam má být přeplatek vrácen, aby platba nebyla zaslána na neexistující nebo nesprávný účet.

Pohybové hry                   (Hedbávná)         337,50

Taneční kroužek              (Kučerová)           487,50

Keramika                          (Smolíková)         900,00

Španělština                      (Moškvan)            712,50

Logopedie                         (MŠ)                    1050,00