Konzultační hodiny pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku,

v souladu s nařízením ministra školství budou od 11. 5. umožněny konzultační hodiny pro žáky 9. ročníku, jejichž obsahem je příprava na přijímací zkoušky. Vzdělávání bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v čase 9:00 – 12:00.

Vstup do školy je povolen pouze v roušce a při prvním vstupu žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: https://www.chalabalova.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Důležité upozornění: Účast ve výuce potvrďte emailem třídnímu učiteli nejpozději do 7. 5. do 12:00. Dle sdělení MŠMT bude složení skupin neměnné, dalšího žáka po tomto termínu nelze do skupiny zařadit.

Vedení ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2