Vzdělávání žáků prvního stupně od 25. 5.

Vážení rodiče, milí žáci prvního stupně,

v souladu s nařízením ministra školství bude od 25. 5. umožněna výuka žáků prvního stupně. Vzdělávání bude probíhat denně vždy v čase 8:00 – 11:40, po obědě ve školní jídelně bude navazovat školní družina do 16:00 (dle sdělení MŠMT ranní družina otevřena nebude).

Předem informujeme, že vstup do školy je povolen pouze v roušce a při prvním vstupu žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: https://www.chalabalova.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Další informace k organizaci výuky budou zveřejněny později.

Důležité upozornění: Účast ve výuce potvrďte emailem třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. do 12:00. Dle sdělení MŠMT bude složení skupin neměnné, dalšího žáka nelze do skupiny zařadit po tomto termínu.

Prosíme, informujte třídní učitele do 18. 5., zda se Vaše dítě bude účastnit:

  • dopolední výuky
  • odpolední družiny
  • stravování ve školní jídelně

Předem děkujeme za spolupráci,

vedení ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2