Informace pro rodiče

V návaznosti na doporučení MŠMT budeme při závěrečném hodnocení vycházet ze známek prvního pololetí a období do 11. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že ne všichni žáci mají k distančnímu vzdělávání stejné podmínky, nebudeme při klasifikaci k období od 12. 3. 2020 přihlížet. V případě nejasností zasílejte dotazy řediteli školy na vmoskvan@chalabalova.cz.
Další informace budeme poskytovat průběžně.