Vážení rodiče, k nástupu Vašich dětí k dobrovolné výuce dne 25. 5. 2020 děti přinesou:

  • Čestné prohlášení
  • Zápisní lístek ŠD (jen pro děti, které budou navštěvovat ŠD)
  • 2 ks roušek a sáček pro jejich uložení
  • Čip/karta na oběd
  • Deníček
  • ČJ, M – učebnice, pracovní sešity, sešity
  • Vybavené pouzdro (nůžky, lepidlo)

Děti se sejdou před budovou školy v daném čase pro jeho skupinu. Zde je bude očekávat učitel (s velkou jmenovkou, aby se děti lépe zorientovaly, ke komu se mají zařadit). Poté společně odejdou přímo do třídy (bez návštěvy šatny). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Bližší informace k výuce v dalších dnech obdrží děti v pondělí 25. 5.

Na děti se těšíme.

Kolektiv pedagogů ZŠ Chalabalova