Vrácení přeplatku za kroužek

Vzhledem k stále platícím opatřením se veškeré kroužky, které škola pořádala, do 30. 6. 2020 konat nebudou. Tímto prosíme rodiče, kteří uhradili poplatek za druhé pololetí, aby si písemně zažádali o vrácení přeplatku za kroužek, které dítě navštěvovalo a odeslali jej na email: mvybralova@chalabalova.cz nebo vhodili do poštovní schránky naší školy.

Tiskopis je k dispozici zde.

V tiskopisu uveďte název kroužku, výši částky, která Vám bude vrácena a také zkontrolujte číslo účtu, kam má být přeplatek vrácen, aby platba nebyla zaslána na neexistující nebo nesprávný účet.

Pohybové hry                   (Hedbávná)         337,50

Taneční kroužek              (Kučerová)           487,50

Keramika                          (Smolíková)         900,00

Španělština                      (Moškvan)            712,50

Logopedie                         (MŠ)                    1050,00