Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 3. až 18. června 2020 se uskuteční zápis do školní družiny. Zápis proběhne formou odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku (přihlášky) s podpisem zákonných zástupců:

  1. vhozením do schránky u vchodu školy,
  2. děti, které nyní navštěvují školu, mohou zápisový lístek donést osobně vyučující své studijní skupiny

 Závaznou přihlášku (zápisní lístek) si můžete stáhnout na webových stránkách školy.

Děkujeme.