Předání vysvědčení v pátek 26. 6.

Vysvědčení předají třídní učitelé v čase 8:00 – 10:00 žákům prvního stupně, v čase 10:00 – 11:00 žákům druhého stupně, poté proběhne slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Podrobnější informace obdrží rodiče od třídních učitelů emailem.

Odhlášení obědů pro dny 26. 6., 29. 6 a 30. 6. je možné nejpozději do 24. 6. do 12:00.