Informace pro rodiče našich strávníků (opětovné zveřejnění)

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Děti, které pokračují ve školní docházce a již se u nás stravovaly, se nemusí znovu hlásit jako noví strávníci. Rodiče nemusí před začátkem školního roku do kanceláře s přihláškou ke stravování.

Pro zajištění stravy je nutné do 25. 8. zaplatit stravné a od 1. 9. může dítě odebírat obědy. Číslo účtu školy pro platbu obědů se nemění (37239621/0100). Variabilní symbol Vašeho dítěte zůstává po celou dobu školní docházky stejný. Čip ani kartu není nutné žádným způsobem aktivovat.

Pouze rodiče dětí, které přestupují z MŠ na ZŠ musí v kanceláři školní jídelny zakoupit kartu nebo čip na odběr obědů. Platba je možná pouze hotově (karta 40,- Kč, čip 120,- Kč). Rodič nahlásí, do které třídy dítě nastupuje.

Podrobné informace naleznete v sekci Jídelna – Pokyny pro strávníky ZŠ / MŠ.

Pracovní doba ŠJ v době prázdnin

7. 7. – 10. 7.                           po telefonické domluvě 8:00 – 11:00

  1. 7. – 30. 7.                    8:00 – 11:00

4. 8. – 7. 8.                            8:00 – 11:00

17. 8. – 21. 8.                        8:00 – 11:00

24., 27., 28., 31. 8.               8:00 – 12:00

25., 26. 8.                              8:30 – 16:00

od 1. 9.                                   7:00 – 14:00

Případné dotazy během prázdnin pište na mail jcechova@chalabalova.cz nebo na omluvstravu@chalabalova.cz