Provoz školy a školní družiny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

  1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (S výjimkou prvního dne)
  3. Žáci dodržují stanovená hygienická pravidla.
  4. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně nemusí žáci nosit roušku.
  5. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude kontaktovat zákonného zástupce.
  6. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.