Ředitelský den

Vzhledem k aktuální situaci vyhovujeme požadavku ministra zdravotnictví a vyhlašujeme na pátek 25. 9. ředitelský den. Jídelna tento den stravu pro cizí strávníky a žáky nepřipravuje. Školní družina bude pro zájemce z prvního stupně v provozu. Mateřská škola zůstává také v provozu.