Prezenční výuka od pondělí 30. 11.

Od pondělí 30. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka pro všechny ročníky 1. stupně a pro žáky 9. ročníku. Pro ostatní ročníky 2. stupně bude umožněna rotační prezenční výuka, což znamená, že tyto ročníky budou jeden týden vzdělávány prezenčně a další týden distančně. Všichni zákonní zástupci našich žáků obdrží další informace (rozpis rotačního střídání ročníků, rozvrhy, způsob odběru stravy) přes informační systém Škola On-Line v příštím týdnu.