Informace k zápisu dětí do prvních tříd

V souladu s právními předpisy se zápis do prvních tříd uskuteční v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. O tom, zda bude zápis probíhat prezenční nebo distanční formou Vás budeme informovat dle pokynů nadřízených orgánů před zahájením zápisu. Sledujte, prosíme, naše webové stránky a oficiální stránku pro zápis žáků do ZŠ ve městě Brně: https://zapisdozs.brno.cz